Oferta

Automatyka przemysłowa i obiektowa

fot7Automatyka to dział techniki, który swoją uwagę koncentruje na sterowaniu procesami technologicznymi i różnego typu procesami przemysłowymi. Automatyka ma szerokie zastosowania. Jako że urządzenia, które oparte są na automatyce, zaliczają się zazwyczaj do trzech głównych grup: urządzeń pomiarowych, urządzeń sterujących i urządzeń wykonawczych, automatyka znajduje szerokie zastosowanie zarówno w firmie jak i w domu.

ytfbtw

partenerzy